Седница Наставничког већа

Обавештавају се сви запослени да ће, у понедељак, 17. августа, у згради школе у Планинској бр. 3 (преко пруге), бити одржана седница Наставничког већа, са почетком у 8:00h.